Welstandsnota Gooise Meren 2019, Het Gesprek II  Markeerpunten
00:00:00.4000000
 Publiek
00:00:00.4000000
 Voorzitter Marlene Potjer-Scholten